Page 1225

2016moto_en

1223 european bikes - street pa d Model Year FRONT REAR Organic Pad/Shoes V Pads FA HH Double-H Pads Organic Pads/Shoes V Pads FA HH Double-H Pads Please note - * indicates that two sets are required DUCATI (cont.) 1199Panigale 12-15 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1199Panigale S 12-15 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1199Panigale S Tricolore 12-14 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1199Panigale R 13-15 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1199Panigale Superleggera 2014 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1200Monster 14-15 FA630HH * 361-2630 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1200 Monster Stripe 2015 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1200 S Monster 14-15 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 Multistrada1200 10-15 FA244 * 361-2440 FA244HH * 361-0244 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 Multistrada1200 S (Sport) 2010 FA244 * 361-2440 FA244HH * 361-0244 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 Multistrada1200 S (Pikes Peak) 11-14 FA244 * 361-2440 FA244HH * 361-0244 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 Multistrada1200 S (Touring) 10-14 FA244 * 361-2440 FA244HH * 361-0244 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 Multistrada1200 S Grandtourismo 13-14 FA244 * 361-2440 FA244HH * 361-0244 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 Multistarada 1200 DVT ( Single Pin Pad Fixing) 15-16 FA630HH * 361-2630 FA209/2 361-2097 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 Multistarada 1200 S DVT 15-16 FA447HH * 361-1447 FA209/2 361-2097 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 DiavelAMG 12-13 FA447HH * 361-1447 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 DiavelABS 11-15 FA447HH * 361-1447 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 DiavelCarbon ABS 11-14 FA447HH * 361-1447 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 DiavelCromo (ABS) 11-14 FA447HH * 361-1447 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 DiavelDark (ABS) 13-15 FA447HH * 361-1447 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 DiavelStrada (ABS) 13-15 FA447HH * 361-1447 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 1299 Panigale 2015 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1299 Panigale S 2015 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 1299 Panigale R 2015 FA447HH * 361-1447 FA266 361-1266 FA266V 361-3266 FA266HH 361-1268 E-TON Beamer50 (PN2) 04-08 SFA169 361-4711 SFA169HH 361-4764 Bramer50 III 2009 SFA169 361-4711 SFA169HH 361-4764 BeamerII (PN2B) SFA169 361-4711 SFA169HH 361-4764 BeamerMatrix (PN2C) SFA169 361-4711 SFA169HH 361-4764 BeamerMatrix II (PN2E) SFA169 361-4711 SFA169HH 361-4764 BeamerR2 50 (PN2G) SFA264 361-4730 SFA264HH 361-4778 SFA83 361-4702 SFA83HH 361-4758 Matrix50 2009 SFA264 361-4730 SFA264HH 361-4778 SFA83 361-4702 SFA83HH 361-4758 Sport50 2009 SFA264 361-4730 SFA264HH 361-4778 BeamerR4-150 (PN2F) SFA264 361-4730 SFA264HH 361-4778 SFA83 361-4702 SFA83HH 361-4758 MatrixR4-150 2009 SFA264 361-4730 SFA264HH 361-4778 SFA83 361-4702 SFA83HH 361-4758 HUSQVARNA WRS50 Scooter 98-00 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 624 361-6240 TR650 Terra (Spoke Wheels) 2013 FA209/2 361-2097 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 TR650 Strada (Cast Wheels) 2013 FA209/2 361-2097 FA209/2V 361-3209 FA209/2HH 361-0209 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 900Nuda 12-13 FA244 * 361-2440 FA244HH * 361-0244 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 900R Nuda 12-13 FA447HH * 361-1447 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 HYOSUNG SB50M 06-08 SFA83 361-4702 SFA83HH 361-4758 SD50Sense 06-12 SFA83 361-4702 SFA83HH 361-4758 SF50Rally 06-12 SFA83 361-4702 SFA83HH 361-4758 SF50B Prima 06-12 SFA83 361-4702 SFA83HH 361-4758 MS3125 06-07 SFA86 * 361-4704 SFA86HH * 361-4760 SFA86 361-4704 SFA86HH 361-4760 GT250 06-12 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 GT250 R 06-12 FA86 * 361-1860 FA86HH * 361-18611 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 GV250 06-12 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 606 361-6060 MS3250 06-12 SFA86 * 361-4704 SFA86HH * 361-4760 SFA86 361-4704 SFA86HH 361-4760 GT650 06-12 FA86 * 361-1860 FA86HH * 361-18611 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 GT650 R 06-12 FA86 * 361-1860 FA86HH * 361-18611 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 GT650 S 06-12 FA86 * 361-1860 FA86HH * 361-18611 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 GV650 06-12 FA86 * 361-1860 FA86HH * 361-18611 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 ST7Custom 10-11 FA296HH 361-0296 FA86 361-1860 FA86HH 361-18611 ITALJET Dragster50 LC 98-03 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 Formula50 (Air Cooled) 99-03 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 624 361-6240 Formula50 (Liquid Cooled) 96-03 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 JetSet 50 2003 SFA350 361-4741 SFA350HH 361-4788 Torpedo50 2T 98-04 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 624 361-6240 Velocifero50 98-03 350 361-3500 624 361-6240 Formula125 LC 96-03 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 JetSet 125/150 2003 SFA350 361-4741 SFA350HH 361-4788 816 361-0816 Torpedo125 4T 99-04 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 816 361-0816 Torpedo150 2003 SFA115 361-4707 SFA115HH 361-4762 816 361-0816 KTM 390 Duke (300mm Solid front disc) 15-16 FA606 361-2606 FA606HH 361-5606 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 390 Duke (300mm Floating front disc option) 15-16 FA606 361-2606 FA606HH 361-5606 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 RC390 (300mm Solid front disc) 15-16 FA606 361-2606 FA606HH 361-5606 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 RC390 (300mm Floating front disc option) 15-16 FA606 361-2606 FA606HH 361-5606 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 640Duke (Jet Black/Yellow/Adrenalin Orange) 03-06 FA244 361-2440 FA244HH 361-0244 FA213 361-2130 FA213V 361-3213 FA213HH 361-2131 * symbol after part# = 2 pieces required. i.e. 2 pad sets or 2 contour rotors


2016moto_en
To see the actual publication please follow the link above